Öğretmenler Gazetesi

Öğretmenlik Mülakat Soruları ve Cevapları Tam 320 Soru

Öğretmenlik Mülakat Soruları ve Cevapları Tam 320 Soru
7.758 Okundu
05 Temmuz 2018 - 15:32

1) İşbirlikli öğrenmenin 2 tane ilkesini açıklayınız.

Olumlu Bağlılık -Yüz yüze iletişim

2) E-devlette şubat ayında acılan hizmet dökümü ve daha sonra erişime kapatılan sorgulama hizmeti nedir?

(Soy ağacı)

3) Etkin dinleme ve okuma becerisini nasıl kazandırırsınız?

4) Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte öğrencinin iletişim becerisine internetin olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir?

5) 2018 G20 zirvesi nerede yapılacak ?

(ARJANTİN)

6)Bireyselleştirilmiş eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Faydalı mıdır?

7)Eğitim de sosyalleşme sizce nasıl olmalıdır

8)Teknoloji ve bilim ilişkisi ile ilgili soru

9)Öğrenen ve öğretenin ayni ortamda olmadığı eğitim çeşitlerini yazınız

10) İngiltere Galler kuzey İrlanda bu ülkelerin genel adi

(Birleşik Krallık)

11) Çocuğun sosyalleşebilmesi için neler yapabilirsiniz

12) Eğitimde teknoloji kullanımının sosyo-kültürel ve ekonomik sınırlılıkları nelerdir

13)Sunuş yoluyla öğretimin iki tane ilkesi (Öğretmen merkezlidir.Öğrenci aktif alıcı konumundadır. Dersin daha çok giriş bölümünde kullanılır.)

14)İngiliz bilim insanı stefhan Hawking hangi alanlarda çalışma yaptı

(Steven Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı çok kapsamlı çalışmalarla tanınıyor. Bilimsel araştırmaları 40’ın üzerinde dünya diline çevrilen Stephen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein’dan sonraki en büyük dahi olarak görülmektedir.)

15)Kişisel sosyal zekayı nasıl geliştirebiliriz Doğada yapılan okul kampları, sosyal sorumluluk projeleri, tartışma etkinlikleri, yaratıcı yazı etkinlikleri, yaratıcı drama uygulamaları, sanatsal ve sportif etkinlikler

16)Teknoloji hangi ihtiyaçtan doğmuştur

17) programlı öğretimin ilkelerinden 2 tanesini söyleyin

(Küçük Adımlar-Etkin Katılım-Başarı İlkesi-Anında Düzeltme-Bireysel Hız-Aşamalı İlerleme)

18)kanguru ve koalalariyla ünlü olan ülke

(Avustralya)

19)sözel ve dilsel zekayı nasıl geliştirirsiniz branşınızla ilgili örnek verin

20)eğitimde teknolojiyi nasıl kullanırız kendi branşınızla ilgili örnek verin

21)2018 yılında istifa eden milli atletimiz kimdir

22)Üst düzey düşünme becerilerine iki örnek ver

Analiz-Sentez

23)Eğitim teknolojilerinin gelişiminde öğretmenin rolü

24)Gezinin sınırlıklarından 2 tanesini söyleyin Yasal sorumluluğunun fazla olması ve maliyetli olması 25)Portakal çiçeği karnavalı nerede yapılır Adana

26)Eğitimi teknolojiyle nasıl anlatırsınız
27)Afrin’in önemini anlatın

28)Tam öğrenme modeline göre duyuşsal giriş özelliklerinden iki tanesini söyleyiniz İlgi-Tutum-Benlik

29)Her çocuk özeldir 3 idiots filmlerinde oynayıp Türkiye’yi ziyaret eden oyuncu kimdir Amir Khan

30)Teknolojiyi eğitimde nasıl kullanırsınız

31)Okul zamanları dışında öğrencilerinizle nasıl etkinlikler düzenlersiniz

32)Öğrenen ve öğretenin aynı ortamda olmadığı eğitim çeşitlerini yazınız Uzaktan Eğitim

33)Eğitimde teknoloji kullanımının sosyo-kültürel ve ekonomik sıkıntıları nelerdir

34)Tam öğrenme modeline göre duyuşsal giriş özelliklerinden iki tanesini söyleyiniz İlgi-Tutum-Benlik

35)Öğretmenin aktif olduğu yöntemler nelerdir Anlatım

36)Pisanın açılımı nedir

(Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı )

37)Teknoloji kullanımı fırsat eşitliğini nasıl etkiler

38)Bilimsel ve problem çözme yöntemlerinden iki tanesini söyleyiniz

39)Yılın en iyi öğretmeni seçilen Türk öğretmen Nurten Akkuş

40)Kulüp seçerken öğrencilerin daha çok faydalanacağı kulüplere nasıl yönlendirirsiniz

41)Öğrencilerin üretim yapmasında teknolojinin olumlu olumsuz yönleri

42)2019 da milletvekili sayısı ne kadar olacak

(600)

43)Matematiksel mantıksal zekayı geliştirmek için neler yapılabilir

44)Eğitimde teknoloji kullanılmalıdır

45)Araştırma inceleme stratejisinin sınırlılıkları nelerdir iki örnek ver Her konuya uygun olmaması ve zaman alıcı olması

46)İşbirlikçi öğrenme ile dersinizi işlerken hangi teknikleri kullanırsınız

47)Türkiye’de interneti kullanan ilk üniversite (ODTÜ)

48)Dersi aktif kılmak için nasıl işlerdiniz Öğrenciyi konuşmaya ve düşündürmeye yönelik etkinlikler yapılmalı

49)İnternetin öğrencilerin sosyalleşmesi acısından olumlu olumsuz yönleri

50)Dönem ödevi verirken çocuklardan elle yazmasını mi isterdiniz bilgisayar çıktısını da kabil eder miydiniz

51)İşbirlikçi öğrenmenin ilkelerini yazınız

52)E devletin şubat ayında sunduğu hizmet

(Soy Ağacı Sorgulama)

53)Teknolojinin ilköğretimde olumlu olumsuz yanı

54)Sınıfınızda okuma dinleme becerisini nasıl geliştirirsiniz

55)2018’de istifa eden atlet kimdir?

56) 1.Gezi tekniğinin en önemli 2 sınırlılığını açıklayın. Yasal sorumluluğu fazla ve maliyetli olması

57) Portakal Çiçeği karnavalı Nerede düzenlenmektedir.

(Adana)

58) Demokrasi bilincini öğrencilerinize nasıl yerleştirirsiniz

59) F klavye nedir ? Mucidi kimdir ?

(İhsan Yener)

60) Çağdaş sınıf nasıl olmalı özellikleri nelerdir ?

Öğrenci, öğretmen, ders programları, eğitim ortamı gibi iç, okul, çevre ve aile gibi dış ögelerin etkileştiği bir ortamdır.

61) Dünyanın önemli üniversitelerinden olan oxfort üniversitesi hangi ülkededir. İngiltere

62) Eğitimde kullanılan teknoloji öğretmenin yükünü azaltır mı ?

63) Eğitimde kullanılan teknoloji öğretmenin yükünü azaltır mı ?

64) Araştırma inceleme stratejisinin sınırlılıkları nelerdir? Her konuya uygun olmaması, çok zaman alıcı ve uygulanmasının güç olması

65) Milli savunma üniversitesi rektörü kimdir ?

(Erhan Afyoncu)
66) PİSA’nın 2017 de yaptığı çalıştayın ismi nedir?

ABİDE

67) Öğrencileri birçok alana hitap edecek şekilde nasıl eğitebilirsiniz ?

68) Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için teknolojiyi nasıl kullanırsınız ?

69) Öğrencilerin sosyal medya üzerinden iletişim nasıl kurarlar ?

70) Sınıfında dinleme ve okuma becerisini nasıl geliştirirsin ?

71 ) Teknolojinin olumlu ve olumsuz yanları nelerdir ?

72) 2014-2018 yıllarında hangi Kalkınma planı uygulandı söyleyiniz ?

(10)

73) Öğretmen merkezli ki öğretim yöntemini söyleyiniz ?

(Anlatım)

74) Öğrencilerdeki gizli güçleri ortaya çıkarmak için ne gibi sınıf etkinlikleri yaparsınız ?

75) Dersi aktif kılmak için neler yaparsınız ?

76 ) Eğitimde velinin önemi nedir ?

77) 15 Temmuz şehitler köprüsünün önceki adı ?

(Boğaziçi köprüsü)

78-Milli Eğitim Kararlarının Alındığı yer ? Milli Eğitim Şurası

79) Eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili sosyal medya üzerinden öğrencilerinizin mesleki gelişimlerini nasıl sağlarsınız? Siz nasıl bir forum sayfası yaparsınız.

80) Sınıfınızda öğrencilerde etkin dinleme ve okuma becerisini nasıl kazandırırsınız? Ek olarak derse girdiniz öğrenciler dinlemek istemiyor. Ne yaparsınız?

81) Çöl kaplanı Medine Mudafı komutanı kimdir ? (Fahrettin Paşa)

82) Gardner Çoklu zeka kuramı hakkında bilgi veriniz

83) Geri dönütün önemi nedir ?

84) Fatih projesi hakkında bilgi veriniz.

(Fatih Projesi, (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi). Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile Türkiye‘deki tüm dersliklere birer adet dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta koymaktır. Projenin ön kısımlarında her öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi öngörülmektedir. Projenin amacı, bilgi toplumu yaratmak ve eğitimde teknolojiyi yararlı kılmaktır.)

85) Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinden iki tanesini söyleniniz…

(Fizyolojik-Güvenlik)

86) Alaaddin Keykubat üniversitesi nerededir ?

(Alanya)

87) TSK’nın afrinde yürüttüğü operasyonun adı nedir?

(Zeytin Dalı Harekatı) 88) Rehberlik ile ilgili iki ilke söyleyiniz. (Gizlilik esastır-Bireysel farklılıklar önemser)

89)Materyal kullanımının önemi nedir ?

90) Kore savaşını anlatan film hangisi ?

(Ayla)

91) EBA nedir ?

(Eğitim Bilişim Ağı-Çevrim içi bir sosyal platform ağı)

92) Maarif vakfı hakkında bilgi veriniz 93) Ödül ve ceza eğitimde olmalımıdır ?

94) Öğrenciye görelik ilkesini açıklayınız. Her türlü öğretim faaliyetinde, öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyini, bireysel ve gelişimsel özelliklerini, ilgilerini, yeteneklerini, ihtiyaçlarını, fizyolojik ve psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurmaktır.

95) Legolarla rakam öğretimi hakkında bilgi veriniz.

96) Hakkari’ye atanmak istermisiniz ?

97) Otokratik sınıf yönetimini açıklayınız. Esasici, baskıcı, kural koyucu, cezalandırıcı, disiplin düşkünü, planlı, geleneksel

98) 1982 anayasasını kim hazırlamıştır?

(Dr. Orhan ALDIKAÇTI Başkanlığında oluşturulan 15 üyeli Anayasa Komisyonu ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısını hazırlayarak, 30 Temmuz 1982 tarihinde Danışma Meclisine sunmuştur. )

99) Bilge kral kimdir?

(Aliya İzzetbegoviç)

100) Çocukları okula sevdirmek için neler yapılabilir ?

101) Milli Eğitim Bakanı ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü’nün adı nedir ?

(Hamza Aydoğdu)

102) Abide projesi hakkında bilgi veriniz?

(Farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerinin geliştirilmesi)

103) Her çocuk özeldir filminde oynayıp Türkiye’yi ziyaret eden sanatçı kimdir ?

(Amir Khan)

104) İlk kadın Vali ?

(Lale Aytaman)

105) YÖK Başkanı kimdir ?

(Yekta Saraç)
106) Uluslararası para birimi ?

(DOLAR)

107) Milli Eğitimin Temel ilkeleri

( Genellik ve eşitlik- Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları- Yöneltme- Eğitim Hakkı- Fırsat ve İmkan Eşitliği- Planlılık-…)

108) Ders kitaplarını kim hazırlar ?

(Talim ve Terbiye Kurumu)

109) Dijital para nedir ?

(Bir mal veya hizmet karşılığında bir ödeme alarak, takas noktalarından kullandıkları para birimi karşılığına satın alarak, tanıdıkları bir kişi ile takasta bulunarak veya “madencilik” yolu ile edinebilirler)

110) Yaygın Eğitim Çeşitleri nelerdir?

(Halk eğitimi-Hizmet İçi Kursları)

111) Somut öğenmeler için neler yapılabilir ?

112) Plevne kahramanı kimdir?

(Gazi Osman Paşa)

113) Yurtdışında okul açan vakıf?

(Maarif Vakfı)

114) Tesla’nın kurucusu kimdir ?

(Elon Musk)

115) Özel Eğitimin amaçları nelerdir ?

-Günlük hayatta kendilerine yetecek kadar temel beceri ve alışkanlıklar kazandırarak bağımsız yaşama gücü vermek,

-Özel eğitim gereksinimi olan bireylerde görülen problem davranışları, bilimsel yöntem ve teknikler kullanarak ortadan kaldırmak veya en aza indirgemek,

-Bireyin yetenekleri ve potansiyeli ölçüsünde eğitim hakkından yararlanmasını sağlamak,

116) Kendinizi akademik olarak tanıtın.

117)Video kullanımının olumsuz olumlu yanları nelerdir ?

118) Avrupa konseyine katılan ilk Türk kimdir ?

119) En tiz kadın sesi hangisidir ?

(Soprano)

120) Üniversitelerin bağlı olduğu kurum hangisidir ?

(YÖK)

MÜLAKATTA 2. GÜN SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1)Meslek seçiminde iki kuram söyleyiniz.

2) Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu diyen komutan kimdir ?

(Napolyon)

3) Ders sırasında birbirini sürekli şikayet eden öğrenciye nasıl davranırdınız ? 4)Etkileşimli tahtanın derste kullanmanın avantajı nedir ?

5)Mors balığının Latincesi nedir ?

(Odobenus)

6) Edimsel koşullanmada ceza ve pekiştirme türlerinden iki tanesine örnek veriniz..

(Olumlu-Olumsuz Pekiştirme,1 ve 2. Tip ceza)

7) Yılda kaç kez gündüz gece eşitliği sağlanır ?

(2 kez Ekinoks)

8) Freud’un Psikoseksüel dönemlerinden iki tanesini söyleyiniz.

9)Muallim-i Sani olarak bilinen bilgin kimdir ?

(Farabi)

10)Öğretmen sınıfta güvenli ortam hazırlamak için neler yapmalıdır ?

11) Etkileşimli tahta,tablet vb teknolojinin derslerde kullanımı hakkında bilgi veriniz..

12) Maarif davamız kitabının yazarı kimdir ?

(Nurettin Topçu)

13)Kohbergin ahlaki gelişim kuramı evrelerinden iki tanesini söyleyiniz.

14) Ülkemizde deniz üzerine yapılan hava limanının adı nedir?

(Ordu-Giresun)

15) Sınıfta görmezden gelinecek davranışlara örnek veriniz. Bazı davranışlar yoğunluk, süreklilik, yaygınlık göstermeden sadece o anın durumsal koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan masum öğrenci kusurlarıdır. Bu tür sorunları promlem durumu gibi algılamak doğru değildir.Ancak öğretmen görmezden geldiği davranışı pekiştirmekten kaçınmalıdır

16) Etkileşimli tahtayı sınıfta kullanmanın öğrenciler üzerinde avantajları nelerdir?

17)Bireyi tanıma tekniklerinden 2 tanesini söyleyiniz.

(Kimdir bu-Sosyometri)

18) Gece gündüz eşitliğine ne denir ?

(Ekinoks)

19) Teknolojiyi alanında nasıl kullanırsın?

20)Müsteşarın adı nedir ?

(Yusuf Tekin)

21) Çocukları derse sevdirmek için neler yapılabilir?

22) Öğrenmeyi dışarıdan etkileyen iki etken söyleyiniz?

(Yaşantı-Dikkat)

23) Klasik koşullanmanın 5 temel ilkesinden 2 tanesini söyleyiniz

(Bitişiklik-Habercilik)

24)Test uygularken nelere dikkat edilmelidir?

(Objektiflik ve Kapsam geçerliliği)

25) Karadeniz’e düşen rus uçağında bulunan koronun adı nedir ?

(Kızıl Ordu)

26)Anne baba tutumlarına 2 örnek veriniz.

27)Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kayak merkezi hangisidir ?

(Tesis bakımından Palandöken)

28)Çoklu zeka kuramına göre ders işlerken ne gibi zorluklarla karşılaşırsınız ve bu zorlukları nasıl çözersiniz?

29)Etkileşimli tahtanın ülkemize kattığı önem kendi alanınızda nasıl daha etkili kullanırsınız ?
30) Toplum değerlerini öğrencilere nasıl kazandırabilirsiniz ?

31) Etkileşimli tahtalar sözel derslerde mi sayısal derslerde mi daha işlevseldir.Kendi alanınıza göre yorumlayınız.

32)Öğrenmeyi etkileyen unsurları göz önüne alarak öğrenenle ilgili faktörlerden iki tane söyleyiniz. 33) Öğretmenler odasındaki öğretmen iletişiminin öğrenciye katkısını söyleyiniz.

34) Akıllı tahtaya kitap yükleyip ders işlemenin öğrenciye katkısı nedir ?

35)”Felsefe yolda olmak demektir” sözünü anlatınız.

36) Silahlı insansız hava aracının adı ? (SİHA-Bayraktar)

37)Teknolojiyi kendi alanınızda nasıl kullanabilirsiniz?

38)Engel türlerinden 2 tane örnek veriniz.

39) Öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçişin avantaj ve dezavantajları ?

40) Problem alanlarına göre 2 rehberlik modeli söyleyiniz. Eğitsel-Kişisel sosyal

41) Altın Koza nerede yapılıyor? (Adana)

42) Derse giriş aşamalarından 2 tanesini söyleyiniz. Dikkat Çekme-Güdüleme

43) Modern Türk müziğinin kurucusu kimdir ? (Itri)

44) İdeal öğretmenin yeri nasıl olmalıdır ?

45) Etkileşimli tahta ihtiyaçtan mı doğmuştur nasıl yaygınlaştırılabilir?

46) Öğretmenin sınıftaki rolü nedir ?

47) Eriksonun psikososyal kuramı evrelerinden 2 tanesini yazınız.

48) Hava sahası ihlali nedir? (Angajman Kuralı)

49) Etkileşimli tahtayı dersin hangi aşamasında kullanırsınız

50) Görmezden gelme nedir ? (Cezaya alternatif davranış kontrol tekniği)

51) Yaygın Eğitime iki örnek (Halk Eğitim-Hizmet içi Kursları)

52) 2017 Dünya Atletizm şampiyonu (Ramil Guliyev)

53) Ahmet Haşim şiiri soruldu

54) 100 liranın arkasında kim var? BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ

55) Dersin giriş aşamasındaki ilkelerden iki tanesini söyleyin Dikkat Çekme-Güdüleme

56) Güvenli eğitim öğretim ortamını nasıl oluşturursunuz ?

57) Mona Lisa tablosu kimindir ? Leonardo da Vinci

58) Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülünü alan sanatçı ? İlber Ortaylı

59) Öğrenilmiş çaresizlik nedir ? Öğrenilmiş çaresizlik, genelde kişilerin bazı durumlarda çok sayıda başarısızlık yaşayarak tekrar yapsa da olayların kendi kontrolünde olmadığını, o konuda bir daha asla başarıya ulaşamayacağını düşünüp, bir daha deneme cesaretini kaybetmesidir

60) Güneşe en yakın gezegen hangisi ? Merkür

61) Yaratıcı düşünmenin önündeki engeller nelerdir ?

62) Öğrencinin tutum ve hareketlerine bakarak not vermenin olumlu ve olumsuz yanları nelerdir ?

63) Etkili iletişim için 5 kriter ?

64) Batıyı hep örnek almamız gerekir mi?

65) Lisansüstü eğitimde ÖSYM^’nin yaptığı sınavın adı ? ALES

66)Sınavlarda şans faktörünü nasıl azaltabilirsiniz ? Açık uçlu sorular sorulmasıyla

67) Test geliştirme aşamaları nelerdir?

Testin amacının ve kapsamının belirlenmesi 2) Ölçülecek özelliklerin (davranışların) belirlenmesi 3) Belirtke tablosu hazırlama 4) Kullanılacak soru (madde) türünün ve sayısının belirlenmesi 5) Soruların yazılması (soru havuzunun oluşturulması) 6) Soruların (maddelerin) gözden geçirilmesi (redaksiyonu) ve seçilmesi 7) Soruların çoğaltmaya hazırlanması 8) Uygulama 9) Puanlama

68) Sanal ortamdaki bilgileri ölçme değerlendirmede nasıl kullanırsınız?

69) Köy okuluna gittiniz öğrenciler akıllı tahta ve tablet ile oyun oynuyor bu olaya tepkiniz ne olurdu?

70)Tamamlayıcı ölçme araçlarından 2 tanesini söyleyiniz ? Akran Değerlendirme-Öz Değerlendirme

71) Diyanet İşleri Başkanlığını kim yürütür? Ali Erbaş

72) Ehliyet sınavını kim hazırlar ? MEB
73) Teknolojinin çocuklar üzerindeki bilgi kirliliğini nasıl azaltabiliriz?

74) Eğitimde süreç ve sonucun değerlendirilmesinin hem olumlu hem olumsuz yanları nelerdir?

75) Ülkemizin en eski köprüsü nerededir? Adana-Taş Köprü

76)Arandığınız okulda kimse teknolojiyi kullanmıyor nasıl onları özendirip kullandırırsınız

77) 2018 BM dönem ev sahibi hangi ülkedir ?

78) Ölçme değerlendirmede madde geçerliliği için neler yapılabilir ? Bir aracın geçerli olması için, onun sadece ölçmek için düzenlediği özelliği ölçmesi, yani onu başka özelliklerle karıştırmadan ölçmesi de gerekir.

79)2018 kış olimpiyatları nerede yapıldı? PyeongChang

80) Öğretmen öğrenciyi neden tanımalıdır?

81) Bloom’un bilişsel alan taksonomisinden 2 tane söyleyiniz? Bilgi-Kavrama

82)Öğrencinin özgüvenini arttırmak için neler yapabilirsiniz?

83)Yakın zamanda ölen ünlü fizikçi ? Stephen Hawking

84) Orhun yazıtları hangi ülkededir? Moğolistan

85)Öğretmenlerin hazır materyal kullanımını ölçme değerlendirme açısından değerlendiriniz.

86)Pekiştireç türlerinden 2tanesini söyleyiniz. Olumlu-Olumsuz

87) Evde pc’de oyun oynayan öğrenciye nasıl yaklaşırsınız?

88) Öğrencide istendik davranışları nasıl kazandırırsınız? Dersleri ve ders çalışmayı çekici hale getirerek Araştırma ödevleri verilerek Bu ödevler sonucu öğrencilerin pekiştirilmesi istendik davranışların tekrar edilmesini sağlayacaktır.

MÜLAKATTA 3. GÜN SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1)Uçağın mucidi kimdi? (Wright Kardeşler)

2)Sınıfta hırsızlık olursa ne yaparsınız?

3)Doğuştan gelen davranışlardan 2 tane söyleyiniz? ( refleks ve içgüdüler)

4)2018 Nobel ödülü hangi kuruluşa verilmiştir? (Nükleer silahları engelleme kurumu)

5)Bireysel gelişimi etkileyen faktörler nelerdir? ( olgunlaşma-Yaşantı-Uyum-Çevre)

6)Öğretmenler özel hayatlarında yaşadıkları sorunları öğrencilere yansıtmalı mıdır?

7)Teknolojiyi dersin tüm içeriklerinde kullanmak mümkün müdür?

8)Açık uçlu soruların sınırlılıklarından 2 tanesini söyleyiniz. ( Kapsam geçerliliği düşüktür ve objektiflik zor sağlanır)

9)Göbekli Tepe nerededir? ( Haliliye/ Şanlıurfa)

10)Öğretmenin öğrencinin olumlu benlik tasarımı üzerindeki etkileri nelerdir? 11)Materyal her derste kullanmalı mıdır?

12)Bir öğretmen haberleşme konusunu anlatırken öğrencileri postaneye götürüyor” Bu öğretim yöntemi nasıldır ? Gezi Gözlem

13)Osmanlı Devleti kaç asır hüküm sürmüştür? (624 yıl hüküm sürmüştür)

14)Okul eğitimi gereksizdir aile eğitimi yeterlidir sözüne katılıyor musunuz?

15)2018 yılı kültür bakanlığı tarafından ne yılı olarak ilan edilmiştir? ( Troya Yılı)

16)3 ülkeye sınır olan ilimiz ? ( Iğdır)

17) Rehberlik hizmetlerinin eğitimde kullanımı ?

18) Yeni keşfedilen kıta ? (Zelandiya)

19) Ulaşım özgüveni nasıl etkiler?

20) Piagete göre bilişsel gelişimi etkileyen faktörler ? ( Olgunlaşma-Yaşantı-Sosyal Etkileşim-Dengeleme-Örgütleme)

21) Öğrenciye nasıl rehberlik edersiniz?

22) Dersleri nasıl kalıcı hale getirirsiniz ? Somut öğrenmelerle

23)Öğrenme nedir ? Açıklayınız. (Eğitim ve öğretim sonucu bireyde meydana gelen davranış değişikliği)

24) Batıda çok sesli sanat müziğini tanıtan sanatçı kimdir?

25) Kaynaştırma öğrencisi devamsızlık yapıyor naparsınız?

26) Magna Carta nedir? ( Tarihin ilk yazılı anayasası olan Manga Carta dünyanın özgürlük adına attığı en büyük adımı olarak kabul edilir)

27)Gagne’nin öğrenme ürünleri SÖZEL BİLGİLER-ZİHİNSEL BECERİLER-BİLİŞSEL STRATEJİLER-MOTOR BECERİLER-TUTUMLAR

28) Dünyadaki en önemli sorun nedir? ( Hava kirliliği ve iklim değişikliği)

29)Bruner’in gelişim dönemleri (EYLEMSEL DÖNEM- SEMBOLİK DÖNEM- İMGESEL DÖNEM)

30)Sınıf içi etkinlikler düzenlenirken nelere dikkat edilmelidir? ( Belirlenmiş olan amaçlara uygun olmalıdır-Ders süresine uygun olmalıdır.-Dersin ve konunun özelliklerine uygun olmalıdır.-Öğrencilerin bireysel niteliklerine uygun olmalıdır)

31)Romantik tasarımda okulsuz eğitim görünüşü savunulur.Buna katılıyor musunuz?

32)Nobel ödülleri kimlere verilir? ( Nobel Ödülü, 27 Kasım 1895 tarihli ve 30 Aralık 1896 tarihinde Stockholm’de açıklanan vasiyetnamesiyle Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan prestijli bir ödüldür. İlk Nobel ödülleri 1901 tarihinde verilmeye başlanmıştır)

33) Davranışı uyarıcı-tepki ile açıklayan yaklaşım nedir? (Klasik Koşullanma)

34)Sınav kaygısını nasıl gideriyorsunuz?

35)Matbaanın mucidi kimdir? ( Johannes Gutenberg)

36)Oral-Anal-Fallik ve kritik dönemlere göre 12 yaşındaki çocuğa nasıl davranılır?

37)Çevreden ve öğrenmeden bağımsız gelişen şey nedir? (Olgunlaşma)

38)Rehberlik neden eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır?

39)İnteraktif öğrenmenin öğretmene faydaları nelerdir? Bağımsız öğrenme olanağı sağlar Alanında uzman öğretmenlerce hazırlanr Maliyeti azdır Katılımcılara konuları tekrar etme olanağı sağlar Katılımcı dersi istediği zaman ve istediği kadar tekrar edebilir

40)Olgunlaşma nedir? ( Çevreden ve öğrenmeden bağımsız gelişen şey nedir)
41)UNESCO kültür mirasına 2017’de giren tarihi alan (Afrodisyas Antik Kenti)

42)Piaget’in soyut işlemler dönemi (Tümdengelimsel düşünme gücüne ulaşılır. Tümevarımsal ve tümdengelimsel düşünme bir arada kullanılabilir. Soyut düşünme ortaya çıkar. Zihinden işlem yeteneği ortaya çıkar. Birleştirici düşünülebilir. Bir tez oluşturabilir ve bunu savunabilir.) Hipotetik düşünce ortaya çıkar. Ergen benmerkezciliği ortaya çıkar

43)Freud genital dönem

44)Lübnandan akdenize dökülen akarsu hangisi (Asi Nehri)

45)Okul yönetimi aile işbirliği ile sorun çözümleme sisteminin rehberlikteki adı nedir (Sistem Yaklaşımı)

46)FATİH projesinin açılımı (Fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi)

47)İşbirlikçi öğrenmenin öğrenciye kattığı değer (Olumlu Bağlılık-Yüz Yüze Etkileşim-Bireysel Sorumluluk-Sosyal Beceriler-)

48)Lale devri padişahı kimdir? (III.Ahmet)

49)Fetret devirini sonlandıran padişah ( Mehmet Çelebi)

50)Mesleki rehberliğin tanımı ( bireyin kendi kişisel özellikleri ve meslekler hakkında bilgi sahibi yaparak kendine uygun bir mesleği seçip bu alanda ilerlemesine yardım etme sürecidir. Bu süreç içerisinde bireyin geleceğini planlamasını ve bir iş bulması konusunda alacağı kararlara yardım etmek önemlidir.)

51)Yeni gelen öğrenciyi okula nasıl alıştırırsınız ( Okulu gezdirmek ve bazı etkinlikler yapılarak öğrencilerin okula alışması oryantasyonu sağlanabilir)

52)Kuzey Kore ve Güney Korey’i yaklaştıran olimpiyatın adı (Pyeong Chang Kış Olimpiyat ) 53)Öğretmen değerlendirme kriterleri nasıl olmalıdır?

54)KKTC 16 Ağustos 1940’daki Cumhurbaşkanı kimdir?

55)Örtük Öğrenme nedir? ( Dikkat etmeden, özel bir çaba sarf etmeden gerçekleşen öğrenmedir.)

56)Beş şehir kitabının yazarı (Ahmet Hamdi Tanpınar)

57)EBA’nın Açılımı (Eğitim Bilişim Ağı)

58) Sahn-ı Seman Medresesinin günümüzdeki adı (İstanbul Üniversitesi)

59) Anzaklar hangi ülke vatandaşıdır? ( Avustralyalı ve Yeni Zelandalı)

60) Kırım Kongo Ateşli hastalık ne zaman görülmeye başlanmıştır? ( 2002 yılından)

MÜLAKAT 4. GÜN SORU VE CEVAPLAR

1-Ölçmede hata türleri Sabit hata-Sistematik Hata

2-UYAP T.C. Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sistemi.

3-LYS,YGS ve KPSS olmayan bir Türkiye mümkün mü?

4-Geçerlilik Türleri nelerdir? Kapsam Geçerliliği-Yapı Geçerliliği

5-Portfolyo,rubrik,Tda gibi ölçme araçlarının eğitimde kullanılmasını faydalı buluyor musunuz?

6-Ölçmenin kullanışlı olması için yapılması gerekenler? Bir testin kullanışlığı, onun geliştirilmesi,çoğaltılması, uygulanması ve puanlanmasının kolay ve ekonomik olması anlamına gelmektedir.

7-Suriye’deki iç savaşı çözmek için TÜRKİYE İran ve Rusya’nın yürüttüğü süreç Soçi

8-Tepkisel modelin olumlu olumsuz yanları Genellikle istenmeyen sonuç-tepki şeklinde işler ve düzen sağlayıcı ödül- ceza türü etkinlikleri kapsamaktadır. Yaygın olarak bu etkinlikler, gruptan çok, bireye yöneliktir. Bu modelin en zayıf yönü ise, her tepkinin yeni bir karşı tepki doğurur olmasıdır. Öte yandan bu modele sık başvurmak zorunda kalan bir öğretmenin, sınıf yönetimi becerilerinin yeterli olmadığı, diğer sınıf yönetimi modellerini gereğince kullanmadığı söylenebilir.

9-Mikro öğretim tekniği? Mikro öğretim özellikle öğretmenlerin hizmet öncesi eğitiminde kullanılan ve onların öğretmenlik davranışları açısından sistemli bir şekilde deneme yaparak yetiştirmeyi amaçlayan bir öğretim tekniğidir.

10-2.Dünya savaşı doğu bloğu örgütleri

11-AGİT nedir? Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

12-Varşova Paktı Varşova Paktı, 14 Mayıs 1955 tarihinde Varşova’da, sekiz sosyalist ülkenin imzaladığı “Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması” ile kurulan askeri ve siyasal birlik

13-Atatürk’ün katıldığı ilk savaş ? Trablusgarp Savaşı

14-Azınlık bir çocuğun ülkede rahatlıkla eğitim alabilmesi Milli Eğitim’in hangi ilkesine dayanır ? Genellik eşitlik

15-Konya’da bulunan en eski yerleşim yeri ? Çatalhöyük

16-Tamamlayıcı ölçme araçları Portfolyo-Akran Değerlendirme-Öz değerlendirme

17-Suriye’ye yapılan sınır ötesi harekat Zeydin Dalı

18-Güvenirlik belirleme yöntemlerinden 2 tanesini söyleyiniz Paralel test-Tekrar test

19-Türkiye’de internet adresinin sonunda ne var ? Gov.tr

20-Ölçme değerlendirmenin eğitim açısından önemi? Ölçme ve değerlendirme ile, hedef davranışların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi, gerçekleştiremediğimizi amaçların neler olduğunu, hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerinde eksiklerin bulunduğunu ve bu eksikliklerin neler olduğunu, yanlış öğrenmeleri, yeterince öğrenilmeyen konuların hangileri olduğunu görürüz. Ölçme ve değerlendirme faaliyeti sayesinde amaçlarımızı ve hedef davranışlarımızı yeniden gözden geçiririz.

21-Suriye için Kazakistan’da yapılan plan Astana

22-2017 Türkiye’nin üs kurduğu arap ülkesi Katar

23-Derste deney mi yaparsın akıllı tahtayı mı kullanırsın ?

24-Taba Tyler modelinin 2 adımını söyleyiniz. Başla-İhtiyaçları Belirle-Genel Amaçları Belirle-Amaçları Sapta

25-Okullarda kullanılan beyaz bayrak modeli nedir? Hijyen ve Temiz olan okullara verilir

26-İlk yerli bilgisayar işletim sistemi nedir? PARDUS

27-2017’de vizeleri askıya alan devlet ? ABD

28-Eğitim ilkelerinden bilimselliği açıklayınız. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları yeterince donatılıp güçlendirilmeli, bu yöndeki çalışmalar da maddi ve manevi olarak desteklenmelidir.

29-Öğretmen bir öğrencisine şiir okuduğu için 10 artı puan veriyor.Bu hangi hata türüne girer. Sistematik Hata

30-Bilen öğrenciyle bilmeyen öğrenciyi ayıran test nasıl bir testtir? Geçerliliği yüksek bir testtir.Yapı geçerliliği
31-Tevhidi tedrisat kanununun eğitime katkısı nedir? Türkiye’deki okullar ve eğitim kuruluşları Millî Eğitim Bakanlığı’nın denetimine verildi. Medreseler kapatıldı. Din adamı yetiştiren okullar açıldı. Yabancı okullar yeni baştan düzenlenerek, yabancı dille öğretim yapan okullar haline getirildi. Millî Eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleriyle, Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenmeye başlandı. Temel eğitim, devletin açtığı okullarda parasız ve mecbur tutuldu. Eğitim Kurumları din, dil, ırk, cinsiyet gözetilmeden herkese açıldı.

32-S400 füzeleri hangi ülkeyle anlaşma imzalanarak alınmıştır.? Rusya

33-Summatif değerlendirme nedir? Genellikle öğretim devresi sonunda, ara sıra öğretim devresi içinde programın öngördüğü hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığına bakılarak, öğrenci öğretmen ve programa ilişkin yargılarda bulunulur.

34-Akdeniz’de petrol arayan geminin adı nedir ? Barbaros Hayrettin Paşa

35-MEB öğretmenlere teknoloji konusunda yardımcı oluyor mu?

36-Biçimlendirmeye yönelik değerlendirme amaçlı testi nedir? Program sürecinde yapılan değerlendirme biçimlendirici değerlendirmedir. Bu değerlendirmenin ana işlevi, öğretim sürüp giderken her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemek, bu eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesi yani ünitenin daha iyi öğrenilebilmesi için her öğrenciye ayrı ayrı önerilerde bulunmaktır. Bu değerlendirme programa sürekli dönüt sağlamakta ve iyileştirici önlemlerin alınması için bir kontrol sistemi oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu değerlendirme yeni bir programın denenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili olarak uygun kanıtlar toplama olanağı verir. Bu kanıtlara dayanarak programda gerekli ve yerinde düzeltmeler yapılabilir.

37-Teknoloji konusunda yetersiz olan öğretmenlerin eksikliklerini gidermek için neler yapılabilir? Hizmet içi eğitimler

38-Sınırsız inernet ve ücretsiz internet verilmesi okullarda ne gibi olumlu sonuçlar doğurdu ?

39-Mutluluk gayret ve irade ile ele geçirilmesi gereken bir kaledir sözünü eğitim bakımından değerlendiriniz.

40-Ölçme aracının teknik özellikleri nelerdir? Güvenirlik ● Geçerlik ● Kullanışlık

41-Devrim adlı araç nerede üretilmiştir? Eskişehir

42-Olumsuz öğrenci davranışları ve bunların çözümü

43-Afiş ve panoların okullardaki işlevleri nelerdir?

44-Aselsan ve Havelsan’ın en büyük hissedarı olan vakıf? Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı

46-Ölçme türlerine karışan hata türleri Sabit-Sistematik-Rastgele

47-Ev ödevinden ziyade okul ödevini destekliyor musunuz?

48-Uzaktan eğitimin faydaları nelerdir? Eğitimde fırsat eşitliği sağlar. Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar. Geniş öğrenen kitlelerine eğitim olanağı sunar. Yaşam boyu öğrenmeyi destekler. Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için bölgesel ve coğrafi engelleri ortadan kaldırır. Çalışıyor olmak, evlilik, çocuk sahibi olmak ya da diğer nedenler uzaktan eğitime engel değildir. Her bir öğrenenin kendi hızında öğrenmesine imkan sağlar. Hizmet içi eğitimler için kullanılabilen ekonomik bir alternatiftir. Zengin, gelişmiş ve etkileşimli araçlarla ders işleme imkanı sunar. Öğretim ortamı ve ders materyallerine sınırsız erişim sağlar. Ekonomik ve tekrar kullanılabilir ders materyalleri ile ortak ders içeriği sunar. Çok çeşitli iletişim teknolojilerini eğitim hizmetine sunabilen bir sistemdir. Geleneksel eğitimde ortaya çıkan ulaşım, barınma, beslenme gibi harcamaları ortadan kaldırır. Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır

49-Eğitim hayatınızda sizi demoralize eden öğretmeniniz oldu mu?

50-Adalet bakanlığı sitesinin adı? UYAP

51-Formatif değerlendirmenin özellikleri Öğretim sürüp giderken her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemek, bu eksikliklerin ve yetersizliklerin giderilmesi için ve ünitenin daha iyi öğrenilmesi için her öğrenciye ayrı ayrı önerilerde bulunmaktadır.

52-Öğrenci merkezli eğitim hakkında düşünceleriniz?

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

2018 - Öğretmenler Gazetesi Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.